Treść wielojęzyczna

Staramy się dostarczać treści w Twoim ojczystym języku ...

ok, rozumiem

Warunki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.WHYART.PL oraz WWW.WHYART.CO 


1.INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Serwisu www.whyart.pl oraz www.whyart.co  jest WhyART

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego WhyART., funkcjonującego pod adresem www.whyart.pl oraz www.whyart.co 


2.DANE OSOBOWE

Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm., zwanej dalej u.o.d.o.).

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników m.in. zgodnie z:

 • przepisami u.o.d.o., w szczególności z zachowaniem zasad wynikających z art. 26 ust. 1 u.o.d.o., tj.:

 • legalności – polegającej na tym, że przetwarzanie danych osobowych następuje w sposób zgodny z prawem,

 • związania celem przetwarzania – polegającej na tym, że zbieranie danych osobowych następuje dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów a dane te nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznej poprawności i adekwatności – polegającej na tym, że przetwarzane dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania,

 • ograniczenia czasowego – polegającej na tym, że dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

 • przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), zgodnie z którymi Spółka przyjęła i wdrożyła:

Politykę Bezpieczeństwa Informacji,

Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie i w celach niezbędnych do prowadzenia serwisu (m.in. na potrzeby rejestracji Użytkowników, logowania do konta Użytkowników, świadczenia usług oferowanych Użytkownikom).

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ich zgody oraz na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych dla realizacji i rozliczania usług świadczonych dla Użytkowników.

Spółka zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Użytkownicy podają swoje dane dobrowolnie.

Spółka zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych na ich żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z naruszeniem przez nich regulaminu serwisu lub/i obowiązujących przepisów prawa, a dalsze przechowywanie danych osobowych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.

Spółka nie udostępnia wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych Użytkowników serwisu. Udostępnienie ww. danych może nastąpić w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym w szczególności na żądanie uprawnionych organów państwowych.

Niezależnie od ust. 6, Spółka może udostępnić dane Użytkowników podmiotom, z którymi współpracuje w zakresie świadczenia usług realizowanych przez serwis (np. w celu rozliczeń płatności za usługi, z których Użytkownicy korzystali w serwisie).

Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzu przetwarzane są w zbiorze danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. Zbiór ten podlega zarejestrowaniu u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bądź umieszczeniu w jawnym rejestrze prowadzonym przez administratora bezpieczeństwa informacji, o ile zostanie on powołany przez Spółkę. Dostęp do zbioru posiadają wyłącznie upoważnione osoby, które zobowiązały się pisemnie do zachowania poufnoś¬¬¬ci.


3.INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


4.LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • Informacje o adresie IP.

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


5.UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


6.ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYCOFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie supportu przeglądarki, której używasz.


7.PRZEPISY KOŃCOWE

Niezależnie od środków zapewniających bezpieczeństwo informacji wdrożonych przez Spółkę,

Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie używanych przez nich identyfikatorów i haseł służących do zalogowania się w serwisie.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018. Wszelkie zmiany Polityki Ochrony Prywatności będą podawane w sposób widoczny dla Użytkowników, np. poprzez komunikat widniejący w serwisie, w którym przez okres 7 dni wyróżnione będą zmodyfikowane zapisy.


Znajdź nas na social media

Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter i eksluzywne oferty.